Biopsija lezija kosti, pluća i parenhimskih organa pod kontrolom CT-a

Biopsije suspektnih lezija se izvode pod kontrolom CT-a, u lokalnoj anesteziji s pacijentom ležeći na leđima ili na trbuhu ovisno o lokaciji biopsije.

Koštane biopsije se izvode s malim rizikom komplikacija te se pacijent nakon kraće opservacije 2 sata otpušta kući uz preporuku mirovanja 24 sata.

Biopsije jetre, bubrega i pluća zbog rizika manjeg krvarenja ili pneumotoraksa zahtijevaju opservaciju 5 sati nakon čega ih se može otpustiti na kućno mirovanje.

Komplikacije su rijetke i u 95 % slučajeva ne zahtijevaju intervenciju.

Pneumotoraks nakon biopsije pluća je najčešće ograničen te ne zahtijeva postavljanje drena niti aspiraciju koja se može odmah učiniti i na kraju biopsije ukoliko ga se uoči.

Biopsije predstavljaju značajan napredak suvremene medicine čime se izbjegava druga invazivnija dijagnostika, no nažalost većini pacijenata nije dostupna te često i dalje završavaju na postupcima otvorene biopsije ili resekcije.

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu