Kontrastni ultrazvuk (CEUS) za pacijente

Kontrastni ultrazvuk (engl. contrast-enhanced ultrasound, CEUS) neinvazivna je radiološka metoda koja ne zrači i kojom se uz primjenu kontrastnog sredstva.

U odnosu na uobičajeni ultrazvuk, omogućuje bolji prikaz bolesti jetre i drugih organa (najčešće aorta, bubrezi i slezena), kako u odraslih tako i u djece.

CEUS je važan dio dijagnostičko-terapijskog postupnika u nadzoru komplikacija nakon postavljanja metalnih potpornica u sklopu endovaskularnog liječenja bolesti aorte (engl. endovascular aortic repair, EVAR).

Potrebno je biti natašte 4 do 8h prije samog pregleda. Po dolasku u venu se postavi igla kroz koju će se kasnije primjenjivati kontrastno sredstvo. Tijekom pregleda koristi se konveksna sonda koja emitira ultrazvučne valove nižih frekvencija kako bi se prikazala aorta, a sama pretraga ne zrači. U venu se primjeni nekoliko mL kontrastnog sredstva, najčešće u dva navrata. SonoVue® (sumpor-heksafluorid) je naziv jedino odobrenog kontrastnog sredstva za CEUS preglede nakon EVAR-a.

Stopa nuspojava (glavobolja, crvenilo kože, lupanje srca, žmarci, nizak tlak, mučnina, povraćanje, bol u trbuhu) je vrlo niska (0,125%), a stopa po život opasnih nuspojava, kao što je anafilaktička reakcija je još i niža (0,0086%).

Kome je namijenjen CEUS?

CEUS je siguran za pacijente s lošom funkcijom bubrega jer se kontrastno sredstvo iz tijela uklanja dišnim putem.

CEUS se ne preporuča u pacijenata s pojačanom osjetljivosti na sumpor-heksafluorid, desno-lijevim pretokom krvi, visokim plućnim i krvnim tlakom te akutnim respiratornim distres-sindromom. Poseban oprez potreban je kod pacijenata sa srčano-žilnim oboljenjima (nestabilnom ishemijskom srčanom bolesti, nedavnom epizodom akutnog koronarnog zbivanja, srčanim zatajivanjem i aritmijama) ili novonastalim upalnim zbivanjem u organizmu.

Oporavak i praćenje pacijenata

Zlatni standard za praćenje pacijenata nakon EVAR-a je kompjutorizirana tomografska angiografija (CTA) koja zrači i koju je potrebno učiniti 30 dana nakon zahvata.

U slučaju urednog nalaza, CTA se ponavlja za 12 mjeseci, a u slučaju lošeg nalaza pretragu je potrebno ponoviti za 6 mjeseci odnosno prema potrebi može se pristupiti i ponovnom izvođenju zahvata (reintervenciji).

Ako je stanje aorte tijekom prve godine kontrolnog razdoblja stabilno, preporuča se daljnje praćenje CEUS-om, a jednom u 5 godina potrebno je učiniti CTA. Cilj je smanjiti upotrebu kontrastnih sredstava s potencijalno lošim učinkom za bubrege te smanjiti izlaganje zračenju.

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu