Kontrastni ultrazvuk (CEUS) za liječnike

Kontrastni ultrazvuk (engl. contrast-enhanced ultrasound, CEUS) neinvazivna je i neionizirajuća radiološka slikovna metoda kojom se uz primjenu kontrastnog sredstva.

U odnosu na konvencionalni ultrazvuk, omogućuje bolju vizualizaciju patoloških promjena jetre i ekstrahepatalnih organa (najčešće aorta, bubrezi i slezena), kako u odraslih tako i u djece.

CEUS je važan dio dijagnostičko-terapijskog postupnika u nadzoru komplikacija nakon endovaskularnog liječenja patoloških promjena aorte (engl. endovascular aortic repair, EVAR). Glavna indikacija mu je otkrivanje i praćenje endoleaka nakon EVAR-a.

Postupak

Preporuke iz literature su da se koristi konveksna ultrazvučna sonda frekvencija od 1 do 9 MHz s niskim mehaničkim indeksom (od 0,06 do 1,0). Kroz prethodno postavljen intravenski put i kanilu od 18 do 20 G aplicira od 1 do 2,4 mL kontrastnog sredstva u obliku bolusa te se nakon toga aplicira 5-10 mL fiziološke otopine.

Kanila mora biti postavljena paralelno s krvnom strujom, nikako pod kutom jer na taj način tijekom primjene kontrasta dolazi do rupture kontrastnih mikromjehurića.

Preporuča se primjena dvostruke bolus tehnike – 1 mL koristi se za procjenu prohodnosti postavljenog stent-grafta i pronalazak mjesta endoleaka, a s odmakom od pet minuta primjeni se još 1 mL za procjenu tipa endoleaka (I do V). SonoVue® (sumpor-heksafluorid) je jedino odobreno kontrastno sredstvo za kontrolne CEUS preglede nakon EVAR-a.

Stopa dokumentiranih nuspojava (glavobolja, crvenilo kože, palpitacije, parestezije, hipotenzija, mučnina, povraćanje, bol u abdomenu) je vrlo niska (0,125%), a stopa po život opasnih nuspojava, kao što je anafilaktička reakcija je još i niža (0,0086%).

Kome je namijenjen kontrastni ultrazvuk?

CEUS je siguran za pacijente s narušenom bubrežnom funkcijom jer se kontrastno sredstvo iz tijela eliminira dišnim putem. CEUS je kontraindiciran u pacijenata s pojačanom osjetljivosti na sumpor-heksafluorid, desno-lijevim shuntom, uznapredovalom plućnom i sistemskom hipertenzijom te akutnim respiratornim distres-sindromom.

Poseban oprez potreban je kod pacijenata s nestabilnom ishemijskom srčanom bolesti, nedavnom epizodom akutnog koronarnog zbivanja, srčanim zatajivanjem, aritmijama ili akutnim upalnim zbivanjem u organizmu.

Praćenje pacijenta

U algoritmu praćenja pacijenata nakon EVAR-a i dalje je zlatni standard kompjutorizirana tomografska angiografija (CTA) koju je potrebno učiniti 30 dana nakon EVAR-a.

U slučaju urednog nalaza, CTA se ponavlja za 12 mjeseci, a u slučaju patološkog nalaza pretragu je potrebno ponoviti za 6 mjeseci odnosno prema kliničkoj indikaciji može se pristupiti i reintervenciji.

Ako je stanje aorte nakon prve godine kontrolnih CTA stabilno, preporuča se daljnje praćenje CEUS-om, a jednom u 5 godina potrebno je učiniti CTA. Cilj je smanjiti upotrebu kontrastnih sredstava s potencijalno nefrotoksičnim učinkom te kumulativno izlaganje ionizirajućem zračenju.

 

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu