Termalna ablacija tumora bubrega

Termalna perkutana ablacija tumora bubrega je minimalno invazivni terapijski postupak, koji se izvodi posebnom iglom koja na vrhu stvara toplinu na arealu od nekoliko centimetara i time uništava tumorsko tkivo.

Igla se uvodi kroz mali otvor, bez potrebe za velikim rezom trbuha te se precizno pod kontrolom CT uvodi do tumora, kojeg se zatim tretira toplinom, kako bi ga se uništilo i postiglo učinak isti kao kirurško odstranjivanje.

Kada se može izvoditi perkutana termalna ablacija tumora bubrega?

Rak bubrega se najčešće razvija u osoba starijih od 40 godina, češće kod muškaraca nego kod žena.

Nastanku raka bubrega doprinose pušenje, bubrežni kamenci, kronična upala bubrega te izloženost određenim kemijskim supstancama. U novije vrijeme se sve više otkrivaju karcinomi bubrega manjih dimenzija, koji se otkriju kao slučajan nalaz prilikom dijagnostičke obrade abdomena.

Kada se karcinom bubrega otkrije i potvrdi postoji nekoliko opcija liječenja, koje uključuju kirurško odstranjenje tumora ili cijelog bubrega te minimalno invazivna termalna ablacija.

Ablacija je opcija liječenja kod pacijenata kojima je otkriven tumor veličine do 4 cm, kod kojih ablacija ima prema studijama gotovo jednaku uspješnost liječenja kao i kirurška resekcija, ali je povezana sa znatno manjim komplikacijama, kraćim oporavkom i manjim oštećenjem funkcije bubrega.

Pogotovo je pogodna vrsta terapije kod pacijenata koji zbog drugih bolesti, ranijih operacija ili lošije funkcije bubrega nisu idealni kandidati za kiruršku operaciju.

Prednost ablacije je u kraćem oporavku, manjem riziku zahvata i mogućnosti da se ponavlja na više lokacija u organu ukoliko dođe do kasnijeg povrata bolesti na drugom mjestu ili na mjestu ranijeg zahvata.

Što obuhvaća termalna ablacija tumora bubrega?

Perkutana termalna ablacija tumora bubrega je minimalno invazivna metoda, što znači da se izvodi navođenjem igle promjera oko 1,5-2 mm precizno do tumora pod kontrolom CT-a. Nakon toga se ablacijskom iglom kroz 5-10 minuta, ovisno o veličini tumora, toplinom od oko 100 stupnjeva termalno uništava tumorsko tkivo.

Zahvat se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji i sedaciji u ležećem položaju pacijenta.

Kako se pripremiti?

Prilikom dogovora za ablaciju pacijent od specijalista intervencijskog radiologa dobiva informacije o zahvatu, mogućim prednostima i rizicima te pisane upute o pripremi (upute o laboratorijskim nalazima koje je potrebno učiniti, o antibiotskoj zaštiti – profilaksi te o postupku ukoliko se uzima antikoagulantnu terapiju).

Zahvat se izvodi najčešće u lokalnoj anesteziji i traje oko 60 minuta.

Pacijent nakon zahvata ostaje na odjelu 12 do 24 sata na opservaciji kako bi se isključilo nastanak komplikacija.

 

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu