O nama

Sekcija za intervencijsku radiologiju Hrvatskog društva radiologa osnovana je 2000. godine s ciljem sistematskog poboljšanja intervencijske radiologije kao profesije.

Naši ciljevi i aktivnosti

01.

Sustavno unaprjeđenje intervencijske radiologije i njeno osnaživanje unutar ukupne kliničke medicine u RH

02.

Razvoj u edukaciji i znanju sa sustavnim planskim programima izobrazbe na svim razinama, od preddiplomske, diplomske te specijalističkog i cjeloživotnog učenja

03.

Poticanje interdisciplinarnosti i suradnje s drugim srodnim strukama, u prvom redu sa stručnjacima iz područja vaskularne kirurgije

04.

Poticanje razvoja regionalnih centara izvrsnosti koji će postići harmonizaciju prakse usklađene s europskim smjernicama i dobrom kliničkom praksom u intervencijskoj radiologiji

05.

Osiguranje dostupnosti usluga iz intervencijske radiologije svim građanima RH na jednak način

06.

Međusobno usklađivanje ustanova i organizacije rada kroz bolju komunikaciju, redovite sastanke i izmjenu iskustava

07.

Osnaživanje kardiovaskularne i neurointervencijske radiologije te usklađivanje programa rada s radom segmenta koji spada pod intervencijsku radiologiju

08.

Fokus na znanju i kompetencijama kao ključnoj komponenti za daljnji razvoj intervencijske radiologije u RH

09.

Organizacija sustavnih edukacija uz osiguranje dostupnosti baza informacija u suradnji s ustanovama iz područja znanosti visokog obrazovanja koje dijelom takve baze već imaju osigurane

10.

Uključenost u širu stručnu zajednicu te poticanje znanstveno istraživačkog i nastavnog rada i učenja

Sekcija djeluje po regulama Statuta Hrvatskog liječničkog zbora i Pravilnika Hrvatskog društva radiologa.

Povijest

Osnivanje Sekcije pokrenuo je Inicijativni odbor (K. Glavina – Osijek, A. Hebrang – Zagreb, J. Mašković – Split i S. Šimunić – Zagreb/Osijek). Nakon dobivenih su­glasnosti Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva radiologa Inicijativni odbor sazvao je Osnivačku skup­štinu koja je održana u petak 10. studenoga 2000. godine u 18,00 sati u Maloj dvorani Hrvatskog liječničkog doma u Šubićevoj ulici 9 u Zagrebu.

Nazočili su radiolozi: N. Bešenski, B. Budiselić, B. Borković, L. Cambj-Sapunar, Z. Čačić, S. Dobrota, M. Frković, K. Glavina, A. Hebrang, Z. Herceg-lvanovi, D. Januš, D. Kapetanović, J. Mašković, G. Opsenica, B. Radanović, O. Rubin, S. Schmidt, I. Sjekavica, D. Srdoč, M. Šeronja-Kuhar, S. Šimunić, V. Tonković i V. Vidjak.

Suradnja

Hrvatsko društvo radiologa dodijelilo je Appreciations za dugogodišnju uspješnu međusobnu suradnju Hungarian Radiological Society, te pojedincima: G. Vadonu, Gy Varghi, J. Kenezu, B. Fornetu i L. Horvathu.

N. Bešenski dobila je Certificate – Honorary Member of the Hungarian Society of Neuroradiology.

Počasnim člano­vima Societatio Radiologorum Hungarorum proglašeni su N. Bešenski, I. Lovasić, K. Glavina i S. Šimunić.

Skupovi

Održano je nekoliko skupova samo s temama iz intervencijske radiologije:
  • Okrugli stol o intervencijskoj radiologiji, Zagreb 1980. – voditelj S. Šimunić
  • Simpozij o intervencijskoj radiologiji, Zagreb 1981. – voditelj S. Šimunić
  • Simpozij o PTA koronarnih, renalnih i perifernih arterija, Zagreb 1983, voditelji S. Šimunić i M. Šesto
  • Simpozij intervencijska radiologija: perkutane dre­naže organa i organskih sustava, Zagreb 1985. – voditelji S. Šimunić i I. Obrez (Ljubljana)
  • Simpozij o intervencij­skoj radiologiji, Split 1986. – voditelji J. Mašković, S. Boschi i I. Stanić

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu