Termalna ablacija tumora jetre

Termalna perkutana ablacija tumora jetre je minimalno invazivni terapijski postupak, koji se izvodi posebnom iglom, koja na vrhu stvara toplinu na arealu od nekoliko centimetara i time uništava tumorsko tkivo.

Igla se uvodi kroz mali otvor, bez potrebe za velikim rezom trbuha te se precizno pod kontrolom CT uvodi do tumora, kojeg se zatim tretira toplinom, kako bi ga se uništilo i postiglo terapijski učinak isti kao kirurško odstranjivanje.

Kada se može izvoditi perkutana termalna ablacija tumora jetre?

Brojne vrste raka često metastaziraju u jetru, osobito one iz GI trakta, dojke, pluća i gušterače. Metastatski rak jetre je češći nego primarni malignom te se ponekad javlja kao inicijalna klinička manifestacija raka koji potječe iz GI trakta, dojke, pluća ili gušterače. Liječenje ovisi o stupnju poširenosti metastaza. U slučaju solitarnih ili malobrojnih metastaza postoji nekoliko opcija liječenja koje mogu produžiti preživljavanje pacijenta. Kirurška resekcija metastaza jetre je često prvi izbor u terapiji, no često nije dostupna pacijentu zbog nepovoljne lokacije metastaza, zahvaćenosti oba jetrena režnja ili lošeg općeg stanja nakon ranijih operacija ili drugih bolesti.

Postoje i primarni karcinomi jetre, koji se ako su otkriveni u ranijim stadijima dok su manje dimenzije, mogu relativno lako tretirati minimalno invazivnim zahvatom ablacije.

Ablacija je opcija liječenja kod pacijenata, kojima je otkriven tumor veličine do 5 cm ili do 5 manjih tumora. Ablacija može imati gotovo jednaku uspješnost liječenja kao i kirurgija, ali je povezana sa znatno manjim komplikacijama, kraćim oporavkom i manjim oštećenjem funkcije jetre.

Pogotovo je pogodna vrsta terapije kod pacijenata koji zbog drugih bolesti, ranijih operacija ili kontraindikacija za opću anesteziju nisu idealni kandidati za kiruršku operaciju. Prednost ablacije je u kraćem oporavku, manjem riziku zahvata i mogućnosti da se ponavlja na više lokacija u organu ukoliko dođe do kasnijeg povrata bolesti na drugom mjestu ili na mjestu ranijeg zahvata.

Što obuhvaća termalna ablacija tumora jetre?

Perkutana termalna ablacija tumora jetre je minimalno invazivna metoda, što znači da se izvodi navođenjem igle promjera oko 1,5-2 mm precizno do tumora pod kontrolom CT-a. Nakon toga se ablacijskom iglom kroz 5-10 minuta, ovisno o veličini tumora, toplinom od oko 100 stupnjeva termalno uništava tumorsko tkivo.

Zahvat se najčešće izvodi u lokalnoj anesteziji i sedaciji u ležećem položaju pacijenta.

Kako se pripremiti?

Prilikom dogovora za ablaciju pacijent od specijalista intervencijskog radiologa dobiva informacije o zahvatu, mogućim prednostima i rizicima te pisane upute o pripremi (upute o laboratorijskim nalazima koje je potrebno učiniti, o antibiotskoj zaštiti – profilaksi te o postupku ukoliko se uzima antikoagulantnu terapiju). Zahvat se izvodi najčešće u lokalnoj anesteziji i traje oko 60 minuta.

Pacijent nakon zahvata ostaje na odjelu 12 do 24 sata na opservaciji kako bi se isključilo nastanak komplikacija.

 

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu