Infiltracija fasetnih zglobova i sakroilijačnih zglobova

U 40-60% pacijenata s kroničnim bolovima u leđima bol je uzrokovana degenerativnim promjenama fasetnih zglobova ili SI zglobova.

Ovo predstavlja najčeše previđen uzrok boli lumbalne i cervikalne kralježnice, a i kada se dijagnosticira u ovoj indikaciji ne postoji opcija kirurškog liječenja. Metoda infiltracije zglobova kombinacijom protuupalnog lijeka i dugodjelujućeg anestetika vrlo često predstvalja učinkovitu metodu koja na duže vrijeme može smanjiti značajno ili u potpunosti izliječiti bol.

Koji je postupak primjene infiltracije fasetnih zglobova?

Ovaj zahvat se izvodi u operacijskoj sali pod kontrolom dijaskopskog aparata. Upotreba rtg aparata je neophodna ukoliko se želi pravilno izvesti procedura. Pacijent leži na operacijskom

stolu potrbuške. Koža i potkožno tkivo se infiltriraju lokalnim anestetikom, potom se pod kontrolom rtg aparata igla uvede. Pozicija igle se potvrdi aplikacijom kontrasta, a potom se

injicira lijek i igla se odstrani.

Trajanje procedure je 30-ak minuta, potom pacijent odlazi u sobu za promatranje gdje boravi još najmanje 30 minuta.

Kada liječnik bude siguran da je pacijent dobro i da nema alergijskih reakcija na lijekove ili drugih komplikacija, otpušta ga kući uz pratnju odgovorne i punoljetne osobe, koja će pacijenta odvesti kući.

Ponašanje pacijenta nakon epiduralne steroidne injekcije

Na dan primjene injekcije, pacijent se treba odmarati. Ukoliko radi fizički zahtjevan posao, odmor treba trajati 24-48 sati. Nakon toga dozvoljava se povratak na ranije aktivnosti.

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu