Bazivertebralna ablacija

Ablacija bazivertabralnog živca je u potpunosti perkutani postupak koji se izvodi u lokalnoj anesteziji uz pomoć bipolarne artikulirajuće elektrode koja ima ugrađena dva termalna senzora za očitanje zone ablacije.

Proksimalni senzor pokazuje temperaturu u vanjskoj zoni ablacije, a distalni temperaturu u centru zone ablacije. Uz flouroskopsko navođenje, artikulirajuća elektroda omogućuje navigaciju do željenog mjesta ablacije unutar tijela kralješka.

Anestezija i procedura

Nakon anestezije periartikularne regije i dubokih mišića, unilateralnim transpedikularnim pristupom uvodi se koaksijalni uvodnik 10 G.
Distalni vrh uvodnika uvodi se 1 cm anteriorno od posteriornog zida tijela kralješka s ciljem prevencije termalne ozljede kralješničke moždine i ogranaka živaca. To područje ujedno predstavlja i vanjsku zonu ablacije. Kroz uvodnik se potom uvodi artikulirajući osteotom kako bi učinio preferencijalni put za optimalno pozicioniranje artikulirajuće elektrode. Radiolucentni dio elektrode koji predstavlja centar zone ablacije pozicionira se u centar tijela kralješka, gdje je nakupina živčanih ogranaka bazivertebralnog živca.

Termalna ablacija provodi se upotrebom RF generatora sve dok distalni temperaturni senzor ne postigne temperaturu 55 do 70 °C stvarajući tako zonu ablacije 15 x 20 cm. Kada proksimalni senzor postigne temperaturu od 50 °C , dostava RF energije automatski se prekida.

Prosječno operativno vrijeme postupka iznosi 30 minuta, a aktivno vrijeme ablacije iznosi do 5 minuta.

Jednom uništeni ogranci živca ne regeneriraju. Postupak završava uklanjanjem artikulirajuće elektrode i koaksijalnog uvodnika.

Prednosti

Podaci iz studija ukazuju da je u 80 % pacijenata potrebno tretirati dva kralješaka, što se odnosi na jedan pokretni segment, a u ostalih pacijenata potrebno je dodatno tretirati jedan ili dva kralješka, za ukupni tretman od dva do tri pokretna segmenta. Intraosealnana ablacija bazivertebralnog živca podržana je osnovnim i temeljnim kliničkim dokazima, uključujući placebo kontroliranom randomiziranom kliničkom studijom razine dokaza I i randomiziranom kliničkom studijom razine dokaza I u odnosu na standardno, konzervativno liječenje. Podaci prikupljeni tijekom 24 mjeseca (2 godine) sugeriraju trajni učinak liječenja.

Sve provedene studije potvrđuju da ablacija bazivertebralnog živca pruža značajna klinička poboljšanja u pogledu boli i normalne funkcije unutar dvije godine te izvrstan te je izrazito sigurna metoda liječenja.

Ovi dokazi podupiru ablaciju kao opciju liječenja u slučaju dobro definirane podskupine bolesnika s kroničnom boli donjih leđa.

Prema smjernicama ISASS-a (Međunarodno udruženje za napredak u spinalnoj kirurgiji) intraosealna ablacija bazivertebralnog živca u segmentu kralježnice L3 – S1 medicinski je indicirana u pacijenata koji su zadovoljili slijedeće kriterije:

  • kronična aksijalna bol u donjim leđima u trajanju najmanje 6 mjeseci
  • neuspjeh u liječenju boli ne-kirurškim metodama u trajanju najmanje 6 mjeseci
  • MR snimak koji ukazuje na Modic Tip 1 ili 2 promjene na najmanje jednoj vertebralnoj ploči, na jednom ili više segmenata od L3 – S1.

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu