Ablacija koštanih tumora pod kontrolom CT-a

Termalna perkutana ablacija tumora kosti je minimalno invazivni terapijski postupak, koji se izvodi posebnom iglom koja na vrhu stvara toplinu na arealu od nekoliko centimetara i time uništava tumorsko tkivo.

Igla se uvodi kroz mali otvor, bez potrebe za velikim rezom te se precizno pod kontrolom CT uvodi do tumora, kojeg se zatim tretira toplinom, kako bi ga se uništilo i postiglo učinak isti kao kirurško odstranjivanje.

Kada trebate termalnu ablaciju tumora kosti?

Koštani sustav, a naručito zdjelica i kralježnica su često sijelo metastaza različitih tumora. Pojedini tumori, kao karcinom dojke i prostate daju u nekom trenutku bolesti metastaze u kosti do u 70% pacijenata. Drugi primarni tumori također mogu često dati metastaze u kost, kao što su karcinom bubrega, štitnjače ili melanom.

Koštani sustav također može biti mjesto razvoja primarnih tumora, koji se često slučajno ili radi boli otkriju prilikom CT ili MR pretraga.

Kada se primarni tumor kosti ili metastaza otkriju i potvrde postoji nekoliko opcija liječenja, koje uključuju zračenje, kirurško odstranjenje tumora, kemoterapija ili minimalno invazivna termalna ablacija. Iako su metastaze tumora u kostima često uspješno tretirane zračenjem, skoro 40% tumora je otporno na zračenje. Ablacija je opcija liječenja kod pacijenata koji imaju metastazu u kostima dimenzije do 5 cm. Metastaze u kostima su rijetko dostupne kirurškoj resekciji zbog svoje lokacije, no perkutana termalna ablacija mogućuje terapiju i najteže dostupnih metastaza.

Prednost ablacije kao minimalno invazivne metode je u kraćem oporavku, manjem riziku zahvata i mogućnosti da se ponavlja na više lokacija u organu ukoliko dođe do kasnijeg povrata bolesti na drugom mjestu.

Što obuhvaća perkutana ablacija kosti?

Perkutana termalna ablacija tumora kosti je minimalno invazivna metoda, što znači da se izvodi navođenjem igle promjera oko 1,5-2 mm precizno do tumora pod kontrolom CT-a. Nakon toga se ablacijskom iglom kroz 5-10 minuta, ovisno o veličini tumora, toplinom od oko 100 stupnjeva termalno uništava tumorsko tkivo.

Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji i sedaciji, rjeđe u općoj anesteziji, u ležećem položaju pacijenta.

Kako se pripremiti?

Prilikom dogovora za ablaciju pacijent od specijalista intervencijskog radiologa dobiva informacije o zahvatu, mogućim prednostima i rizicima te pisane upute o pripremi (upute o laboratorijskim nalazima koje je potrebno učiniti, o antibiotskoj zaštiti – profilaksi te o postupku ukoliko se uzima antikoagulantnu terapiju).

Zahvat se izvodi najčešće u lokalnoj anesteziji i sedaciji i traje oko 60-90 minuta.

Pacijent nakon zahvata ostaje na odjelu 24 sata na opservaciji kako bi se isključilo nastanak komplikacija.

 

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu