ESCR-ESTI 2023, Berlin – prijava sažetaka

Obavijest o prijavi sažetaka za ESCR-ESTI 2023, Berlin

Ovogodišnji Zajednički sastanak ESCR-ESTI 2023 održava se u Berlinu od 26.-28. listopada.

Autori najboljih sažetaka bit će pozvani da predstave svoje radove tijekom znanstvenih sesija u Berlinu. Sažeci koji se neće moći prihvatiti za usmenu prezentaciju mogu biti pozvani da budu predstavljeni kao online poster. Izlagač prihvaćenog sažetka mora biti registriran za zajednički sastanak ESCR-ESTI 2023.

Nagrade

– Nagrade 2x Magna Cum Laude (1x ESCR / 1x ESTI) – 300€ + besplatna prijava na Godišnji znanstveni skup 2024
– 2x Cum Laude (1x ESCR / 1x ESTI) – 150€ + besplatna prijava na Godišnji znanstveni skup 2024
– 6x certifikati o zaslugama (3x ESCR / 3x ESTI) – Besplatna prijava na Godišnji znanstveni skup 2024

Rok za predaju sažetaka: petak, 31. ožujka 2023. (23:59 CEST)

Poveznica za prijavu sažetaka: PRIJAVA SAŽETAKA

Kontaktirajte nas

Hrvatski liječnički zbor

Šubićeva ulica 9,
10000 Zagreb, HR

E-mail: info[at]sircro.eu